Swungmanagement
De Swungspecialisten stellen hun specialistische kennis beschikbaar in uw projecten of organisatie. Hieronder treft u twee voorbeelden aan van onze dienstverlening.

Quick scan woningbouwplannen langs rijksinfra

Bent u bezig met de ontwikkeling van een woningbouwlocatie langs een rijksweg of een spoortracé?

Swung-1 is van invloed op de realisatie van uw plannen. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de bouwmogelijkheden, de aanvullende kosten voor geluidmaatregelen én voor de te doorlopen procedures. Voor sommige plannen kan het grote voordelen hebben de procedures nog onder het oude recht te laten doorlopen. Voor andere plannen kan het juist veel voordeel bieden even te wachten op de komst van Swung-1. Om dit te kunnen beoordelen is gegronde kennis van Swung-1 en de daarbij behorende geluidregisters nodig.

Om goed zicht te krijgen op de gevolgen van Swung-1 voor uw bouwplan, bieden de Swungspecialisten u een quick scan aan. Aan de hand hiervan geven wij aan voor welke onderdelen van uw bouwplan de nieuwe geluidregelgeving gevolgen kan hebben en welke vervolgstappen u kunt nemen. Deze quick scan bieden wij aan voor een vast bedrag van € 1.250,- (exclusief BTW). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Elbers (06 29076161) of Gilles Janssen. Of stuur een e-mail naar info@swungspecialisten.nl.

Implementatie van Swung in uw organisatie

Krijgt uw organisatie straks veelvuldig met Swung te maken?

De beheerder van een rijksweg of spoorweg krijgt met Swung-1 straks meer vrijheid om wijzigingen door te voeren. Maar daar staat tegenover dat de wegbeheerder wel een nieuwe taak krijgt: het naleven van de geluidproductieplafond. Gemeenten zullen expertise moeten opbouwen om te kunnen beoordelen of de wegbeheerder zich aan de nieuwe spelregels houdt. In dat kader kunnen de volgende vragen gaan spelen:

  • Kan de wegbeheerder zo maar een derde rijstrook aanleggen?
  • Mag de wegbeheerder zonder geluidmaatregelen de maximum snelheid verhogen?
  • Moet u als gemeente bezwaar maken tegen een ontheffing tot naleving van het geluidproductieplafond, die de beheerder voornemens is te verlenen?
  • Inwoners van een gemeente gaan klagen over een toename van het geluid afkomstig van een rijksweg. Zit de wegbeheerder nog wel netjes onder zijn geluidproductieplafond?
  • Wat is de schade, die u als gemeente leidt als geluidproductieplafonds worden verhoogd? Is daar iets tegen te doen?
Dan wilt u ongetwijfeld dat er binnen uw organisatie een gedegen kennis over Swung-1 aanwezig is. Om met deze nieuwe wet- en regelgeving aan de slag te gaan, bieden wij een implementatietraject voor uw organisatie aan. Onze Swungspecialisten stellen, in samenwerking met u, een praktisch invoeringstraject samen. Het traject kan bijvoorbeeld bestaan uit het ontwikkelen van een Handreiking Swung-1 toegespitst op uw organisatie, het aanpassen van uw procedures aan de Swungregelgeving of wij geven een aanvullende verdiepingscursus voor uw medewerkers. Klik hier voor onze contactgegevens.