Bibliotheek

Op deze pagina kunt u documenten over de Swung-1 wetgeving downloaden. Mist  u iets, neem dan contact met ons op.

Stemmingen Tweede Kamer

Aangenomen amendementen en moties Wetteksten en memorie van toelichting

Advies Raad van State en Nader Rapport (toelichting van de regering op het advies van de Raad van State)

Schriftelijke communicatie met de Kamer (o.a. verslagen van de Kamer en antwoorden daarop van de staatssecretaris); in chronologische volgorde

Hoorzitting, ronde tafel gesprek en debatten

Eerste Kamer

Swung-2