Opleidingen
De Swungspecialisten stellen hun specialistische kennis en ervaring beschikbaar door het organiseren van diverse trainingen en opleidingen. Wij bieden u een Masterclass Swung-1, Masterclass Swung-1 spoor en een In company training aan.

Masterclass Swung-1
Heeft u in uw werk te maken met o.a. de volgende vragen:

  • wat betekent het als bronmaatregelen of geluidschermen onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan voor een nieuwbouwwijk?
  • onder welke voorwaarden kan de beheerder zonder geluidmaatregelen de maximum snelheid verhogen of een extra rijstrook aanleggen?
  • wanneer kan een gemeente bezwaar maken tegen een ontheffing voor naleving van het geluidproductieplafond die het bevoegd gezag de beheerder wil toekennen?
  • hoe kan bij klachten van burgers worden beoordeeld of de beheerder nog netjes onder zijn geluidproductieplafond zit?
  • wanneer is het verstandig bezwaar te maken tegen een verhoging van geluidproductieplafonds die het bevoegd gezag wil doorvoeren?
  • wat is de schade die de omgeving leidt als geluidproductieplafonds worden verhoogd?

Dan biedt de Masterclass Swung-1 en de Masterclass spoor Swung-1 u een leertraject dat u in staat stelt de complicaties te overzien die bij Swung-1 in de praktijk kunnen optreden. De Masterclass is speciaal bestemd voor medewerkers bij het rijk, provincies, gemeenten en adviesbureaus die in hun dagelijks werk te maken krijgen met Swung.

De Masterclass Swung-1 is een bondige en resultaatgerichte tweedaagse training en richt zich in de breedte op zowel weg- als railverkeer. Daarbij wordt ook in detail de techniek en het juridische kader behandeld. De eerstvolgende Masterclass vindt dit voorjaar plaats. Lees meer over deze boeiende Masterclass in dit informatieblad.

Er bestaat ook de mogelijkheid tot het volgen van een Masterclass Swung-1 specifiek gericht op rail- of wegverkeer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Elbers (06 29076161) of Gilles Janssen (06 29076162). Of stuur een e-mail naar info@swungspecialisten.nl

In company training

Bent u van plan om een groep medewerkers of een hele afdeling tegelijkertijd een Swungcursus te laten volgen? Dan is onze in company training de ideale manier om uw organisatie Swung-proof te krijgen. Wij verzorgen ook in company trainingen voor milieudiensten, samenwerkingsverbanden van gemeenten maar ook voor akoestische adviesbureaus. In overleg met u kunnen wij, tegen een redelijke prijs, een maatwerkcursus voor u ontwikkelen. Klik hier voor onze contactgegevens.