Specialisten in SWUNG

dBvision helpt u om uw organisatie Swungproof te maken. dBvision is direct betrokken bij de ontwikkeling van Swung en goed bekend met de achtergrond van de nieuwe regelgeving. Hieronder treft u een overzicht van onze referentieprojecten aan:

 • Juridische en beleidsmatige ondersteuning van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu bij de totstandkoming van Swung-1 en Swung-2 wet- en regelgeving
 • Advisering van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu bij de kamerbehandeling
 • Uitvoering van een praktijkproef geluidproductieplafonds langs rijkswegen voor Rijkswaterstaat
 • Onderzoek naar de uitvoerbaarheid van Swung-1 wet- en regelgeving voor Rijkswaterstaat
 • Ontwerpen en samenstellen van een dataset voor het geluidregister vanwege Swung-1 in opdracht van ProRail
 • IJking van het doelmatigheidscriterium (DMC) dat door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu is ontwikkeld als onderdeel van Swung-1
 • Advisering en ondersteuning bij de aanpassing van het Reken- en Meetvoorschriften geluidhinder voor Swung-1
 • Verkennend onderzoek naar de gevolgen van Swung-1 voor de aanbesteding van wegen in opdracht van de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS)
 • Beleidsmatig onderzoek naar de consequenties van de voorgestelde beoordelingsystematiek in het kader van Swung-2 op nieuwe woningbouwlocaties
 • Verkennend onderzoek naar de toepassing van geluidproductieplafonds bij provinciale wegen
 • Verkennend onderzoek naar de haalbare van geluidplafonds bij spoorwegen op Europees niveau
De Swungspecialisten van dBvision staan klaar om u van dienst te zijn. Klik hier voor onze contactgegevens.